35. sjednica Općinskog vijeća

Donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu s Obrazloženjem i Programima te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu. Za prošlu godinu doneseni su i zaključci o prihvaćanju Financijskih izvješća i to Osnovne škole Sirač za dječji vrtić i Vatrogasne zajednice Općine Sirač. ... Pročitaj više

34. sjednica Općinskog vijeća

Na 24. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 29. travnja 2024. prva točka dnevnog reda bila je Odluka o dodjeli javnih priznanja povodom skorašnjeg Dana Općine. Doneseni su Programi poticanja gospodarstva, stambenog zbrinjavanja mladih obitelji te potpora poljoprivredi na području Općine Sirač za 2024. godinu. ... Pročitaj više

29. sjednica Općinskog vijeća

Izglasan je IV. rebalans ovogodišnjeg Proračuna te prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu. Usvojen je Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Općine Sirač ... Pročitaj više

28. sjednica Općinskog vijeća

Zbog novoodobrenih projekata, pristupilo se još jednom rebalansu ovogodišnjeg Proračuna, koji je jednoglasno usvojen. Četiri su nova projekta, a uoči Dana šljiva i rakija sve je spremno za manifestaciju uz fino oblikovanje zavr&sca ... Pročitaj više

26. sjednica Općinskog vijeća

Na 26. sjednici vijećnici su usvojili Odluku o ovogodišnjim dobitnicima Javnih priznanja te Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu s Obrazloženjem i Programima..

... Pročitaj više

25. sjednica Općinskog vijeća

Sukladno ukazanoj potrebi te iz razloga hitnosti 25. sjednica Općinskog vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila. Vijećnici su odlučivali o jednoj točki dnevnog reda, a to je Odluka o davanju suglasnosti ... Pročitaj više

24. sjednica Općinskog vijeća

Na sjednici su jednoglasno usvojeni Programi poticanja gospodarstva, stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i potpora u poljoprivredi. Vijećnici su dali suglasnost za provedbu projekta instalacije centralnog grijanja u Društvenom domu u Kipu.

... Pročitaj više

23. sjednica Općinskog vijeća

16. ožujka 2023. godine, održana je 23. sjednica Općinskog vijeća koju je sazvao predsjednik Branimir Miler. Skup je prošao u dobrom ozračju, otvorenim raspravama i jednoglasnom prihvaćanju prijedloga Odluka na dnevnom redu.

... Pročitaj više

22. sjednica Općinskog vijeća

Na 22. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28. prosinca 2022. godine usvojen je još jedan rebalans Proračuna za 2022. godinu,a jedna od točaka Dnevnog reda odnosila se na Javnu ustanovu Komus Sirač...

... Pročitaj više

19. sjednica Općinskog vijeća

19. sjednica Općinskog vijeća održana je 3. studenog 2022. Jednoglasnom odlukom vijećnika ovogodišnji Proračun prošao je još jedne izmjene i dopune i rebalansiran procjenjuje se na oko 15 milijuna kuna...

... Pročitaj više

18. sjednica Općinskog vijeća

Na sjednici je nakon rasprave donesena Odluka o poništenju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač, a prihvaćan je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna... ... Pročitaj više

16. sjednica Općinskog vijeća

Sukladno ukazanoj potrebi te iz razloga hitnosti 15. sjednica Općinskog vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila. Vijećnici su odlučivali o jednoj točki dnevnog reda, a to je Odluka o pozajmici novčanih ... Pročitaj više

15. sjednica Općinskog vijeća

Na 15. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donesene su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poslovnog prostora i nekretnine u vlasništvu Općine Sirač. Dokumenti ... Pročitaj više

15. sjednica Općinskog vijeća

Na 15. sjednici Općinskog vijeća prihvaćene su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu s Obrazloženjem i Programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.  U postupku donošenja Odluke ... Pročitaj više

14. sjednica Općinskog vijeća

Na 14. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donesene su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poslovnog prostora i nekretnine u vlasništvu Općine Sirač. Donesena je i ... Pročitaj više

12. sjednica Općinskog vijeća

Na 12. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donesene su Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom "Dana Općine Sirač 2022. godine". Naime, Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna ... Pročitaj više

11. sjednica Općinskog vijeća

Na Dnevnom redu sjednice obuhvaćena su Izvješća za prošlu godinu o stanju zaštite od požara, provedbi Plana gospodarenja otpadom, izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda...

... Pročitaj više

10. sjednica Općinskog vijeća

U prvom tromjesečju 2022., vijećnici su jednoglasno izglasali prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna. Načelnik je ukratko obrazložio zbog kojih sve razloga je bilo potrebno donijeti prve izmjene i dopune ovogodišnjeg Proračuna... <d ... Pročitaj više

9. sjednica Općinskog vijeća

Jednoglasno na sjednici Vijeća usvojen je Proračun Općine Sirač za iduću godinu. Proračun je planiran realno, iznosi oko 12 milijuna kuna i kroz ovaj financijski dokument obuhvaćeni su svi projekti čija je realizacija izvjesna...

... Pročitaj više

8. sjednica Općinskog vijeća

Na sjednici je dana suglasnost ravnatelju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti Komus Sirač& za davanje punomoći za zastupanje ustanove u pravnom prometu te su donesene Odluke o oslobađanju stipendija prema zahtjevima studenata.

... Pročitaj više

7. sjednica Općinskog vijeća

Među točkama dnevnog reda, o kojima su vijećnici odlučivali bio je i peti rebalans ovogodišnjeg Proračuna općine, Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaja nekretnina i za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine...

... Pročitaj više