Obavijest o privremenoj obustavi!!! (11.06.2024. u 14:15 sati)

Obavještavamo sve potencijalno zainteresirane prijavitelje da se Javni poziv za potpore poljoprivredi Općine Sirač u 2024. godini objavljen 10. lipnja 2024. godine za mjeru 1.6. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME privremeno obustavlja zbog obrade svih dostavljenih prijava u svrhu utvrđivanja iskorištenosti sredstava.

Sve prijave zaprimljene do 11. lipnja 2024. godine do 15:00 sati u poštanskim uredima ili osobno u Općini Sirač uzet će se u razmatranje. U slučaju osiguranja dodatnih sredstava za navedenu mjeru, Općina Sirač će objaviti novu obavijest na mrežnim stranicama.

Za ostale mjere Javni poziv je i dalje otvoren.

 

Javni poziv za potpore poljoprivredi

Javni poziv za potpore poljoprivredi

 

– Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje:

1.1. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Obrazac Z-1.1.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta

Obrazac Z-1.2.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.3. Podizanje protugradnih mreža

Obrazac Z-1.3.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.4. Navodnjavanje

Obrazac Z-1.4.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.5. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja

Obrazac Z-1.5.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.6. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Obrazac Z-1.6.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.7. Potpore za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH

Obrazac Z-1.7.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Unapređenje stočarske proizvodnje:

2.1. Umjetno osjemenjivanje

Obrazac Z-2.1.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

2.2. Pčelarska proizvodnja

Obrazac Z-2.2.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

2.3. Veterinarske usluge poljoprivrednih gospodarstava

Obrazac Z-2.3.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Edukacija poljoprivrednika:

3.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača

Obrazac Z-3.1.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Osiguranje poljoprivrednih usjeva, nasada i stoke:

4.1. Sufinanciranje premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje

Obrazac Z-4.1.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Trajni nasadi:

5.1. Potpora za nabavu sadnica šljiva

Obrazac Z-5.1.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

5.2. Sufinanciranje markice za proizvodnju rakije

Obrazac Z-5.2.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Unapređenje plasmana vlastitih proizvoda:

6.1. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi

Obrazac Z-6.1.

Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika

Izjava I-3 Skupna izjava