Sa gustoćom od 17,57 st/km2 Općina Sirač je među najrjeđe naseljenim Općinama Županije (Općina Berek 15,45 st/km2, Bjelovarsko-bilogorska županija 49,81 st/km2, Grad Bjelovar 218,46 st/km2), daleko ispod prosjeka Hrvatske (77,40 st/km2), te čak više nego peterostruko ispod prosjeka kontinentalne hrvatske (oko 95,00 st/km2).

 

Tablica 1. Usporedni pokazatelji

Područje Površina Stanovništvo Gustoća naseljenosti
km2 % 1991. 2001.
broj % broj % St/km2
RH 56.542 4.512.652 4.437.460 78,5
Bjelovarsko-bilogorska županija 2.631,67 100,00 144.042 100,00 133.198 100,00 50,60
Općina Sirač 144,91 5,50 3.573 2,48 2.546 1,91 17,57
Izvor: Državni zavod za statistiku, popisi stanovništva 1991. i 2001. godine.

Depopulacija uslijed urbane tranzicije (emigracije iz ruralnih predjela) je Općinu Sirač kao i veći dio Bjelovarsko-bilogorske županije zahvatila nešto ranije nego ostale dijelove Hrvatske. Nakon 1981. godine emigracija se bitno smanjila, ali je 1991. takve, relativno dobre, demografske tendencije prekinuo Domovinski rat, tijekom kojeg je sa područja Općine iselilo cca 800 stanovnika, pretežito srpske narodnosti.

Tablica 2. Demografska slika Općine

Ime naselja Broj stanovnika Površina Index Starosna dob
1991. 2001. km2 % 01/91 0-19 20-59 60 i više
Općina Sirač 3,573 2,546 145,17 100 71,25 611 1.214 721
Barica 68 61 1,98 1,4 89.70 18 29 14
Bijela 185 76 4,29 3,0 41,08 6 24 46
Donji Borki 195 50 26,78 18,4 25,64 3 25 22
Gornji Borki 85 15 58,34 40,2 17,64 1 11 3
Kip 271 182 5,22 3,6 67,16 46 84 52
Miljanovac 402 206 6,03 4,2 51,24 45 101 60
Pakrani 296 109 9,14 6,3 36,82 13 52 44
Sirač 1747 1606 27,33 18,8 91,92 428 774 404
Šibovac 324 241 6,06 4,2 74,38 51 114 76

Izvor: Državni zavod za statistiku, popisi stanovništva 1991. i 2001. godine i prostorni plan

Tablica 3. Kretanje stanovništva po popisima stanovnika

Godina 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001.
Broj stanovnika 5086 5107 4510 3707 3585 2546

Izvor: Prostorni plan općine Sirač

Najveći pad broja stanovnika zabilježen je 1991. godine kada je tijekom Domovinskog rata iselilo cca 800 stanovnika pretežito srpske narodnosti.

Posebnom metodom izvršena je projekcija broja stanovnika u budućnosti i tom je metodom “planirani” broj stanovnika Općine Sirač 2011. godine 2467, a 2021. godine 2402. stanovnika (94% sadašnjeg broja).

Radni kontingent stanovništva (muškarci u dobi od 15 do 64 godine i žene u dobi od 15 do 59 godina) se, i u apsolutnim i u relativnim iznosima, u razdoblju 1991. – 2001. godine bitno smanjio (sa 2288 osoba odnosno 63,8% stanovništva na 1481 osobu odnosno 58,2% stanovništva), što se može objasniti prvenstveno većim udjelom u trajno iseljenom (pretežito srpske nacionalnosti) i poginulom stanovništvu upravo tih dobnih skupina, te ukupnim starenjem stanovništva Općine. Trend smanjenja radnog kontingenta će se nastaviti i ubuduće, te će ga 2021. godine činiti svega 1413 osoba odnosno 58,8% stanovništva.

Poljoprivrednog stanovništva u Općini Sirač je 1991. godine bilo relativno niskih 17,8% (Županija 25,3%, Država 8,6%), a 2001. godine samo 9,3% (Županija 20,7%, Država 5,5%), što je i razumljivo obzirom na relativno velik broj radnih mjesta u Općini i u blizinu Daruvara. Važnost poljoprivrede za stanovništvo i Općinu Sirač je možda ipak bolje ilustrirana podatkom da je 1991. godine čak 79,0% kućanstava imalo poljoprivredno gospodarstvo (Županija 62,1%, Država 34,5%). Zbog najnovijih trendova u razvoju poljoprivredne proizvodnje udjeli poljoprivrednog stanovništva i kućanstava sa poljoprivrednim gospodarstvom će se vjerojatno još smanjivati.

Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Sirač,
Bercon d.o.o. & mr.Tomislav Lneniček, prosinac 2005.