Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva statutom jedinica lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). Sredstva za rad mjesnih odbora osiguravaju u proračunu općine odnosno grada.

U Općini Sirač postoji 10 mjesnih odbora.

1. Mjesni odbor Kip (naselje Kip)
2. Mjesni odbor Šibovac (naselje Šibovac)
3. Mjesni odbor Miljanovac (naselje Miljanovac)

Mjesni odbori u Siraču:

4. Mjesni odbor Donji kraj (ulice: Branimirova, 30. svibnja, Josipa Kozarca, Augusta Šenoe, Matije Gupca, Kolodvorska, Petra Svačića, Stjepana Radića)
5. Mjesni odbor Orašje (ulice: Nikole Šubića Zrinskog, Frankopanska, Cvijetna, Krešimirova, Tomislavova, Vladimira Nazora, Požeška ulica)
6. Mjesni odbor Grižina – Japaga (ulice: Ivana Gundulića, Nikole Tesle, Kralja Zvonimira, Ruđera Boškovića)
7. Mjesni odbor Pijanovo brdo (ulica Ljudevita Gaja)
8. Mjesni odbor Pakrani (naselje Pakrani)
9. Mjesni odbor Bijela i Borki (naselje: Bijela, Donji Borki i Gornji Borki)
10. Mjesni odbor Barica (naselje Barica)

 

Popis mjesnih odbora
Sastav vijeća Mjesnih odbora

Mjesni odbor Kip

Mario Tutić, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Ivan Hala, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Ilija Šugić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Ilija Tutić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Siniša Tutić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Šibovac

Gordana Brezina, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Vencl Jerman, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Roman Kučera, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Siniša Latinović, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Vlatko Malina, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Miljanovac

Ljubomir Kovačević, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Jovo Pejić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Zlatko Polenus, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Mladen Vondruška, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Petar Vukić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Donji kraj

Antonio Demeter, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Hasib Imširović, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Mirko Panifer, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Vladimir Pihir, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Marijan Supan, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Zlatko Zvježina, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Marina Župan, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Orašje

Alen Vitina, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Irgen Krajcer, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Dejan Nervo, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Jožef Orčik, član  (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Andrija Varat, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Grižina-Japaga

Dalija Penezić, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Jasna Petrušić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Zdravko Plažanin, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Vlatka Sestrić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Josip Vončina, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Pijanovo brdo

Marinko Malina, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Vesna Baron, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Marijan Jurković, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Darko Sestrić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Goran Trupković, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Pakrani

Ivan Marušić, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Josip Baron, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Ivan Kepić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Nikola Marjanović, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Tomislav Vuk, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Bijela i Borki

Ivan Palac, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Čedomir Radulović, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Ranko Samardžić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Dmitar Stjepanović, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Jovo Vujić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Mjesni odbor Barica

Franjo Butković, predsjednik (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Vlado Dundović, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Zdenko Filipin, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Marijan Jurković, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

Tomo Rendić, član (HSS, HDZ, HSP, SDP)

 

Sastav vijeća Mjesnih odbora
Odluke o objavi rezultata izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Informacije o radu Mjesnih odbora

Sukladno odredbama Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i odlukama Općinskog vijeća, te Općinskog načelnika.

Programom rada utvrđuju se sukladno realnim potrebama i mogućnostima zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Program rada donosi se najkasnije do kraja listopada tekuće godine, a za narednu godinu. Primjer programa rada dostavlja se Općinskom načelniku.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

SJEDNICE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OPĆI AKTI

FINANCIJSKI I GODIŠNJI PLANOVI

Kontakt podaci

Mjesni odbori na području Općine Sirač nemaju registrirano sjedište i službene kontakt podatke.

 

U slučaju potrebe molimo da ih kontaktirate na kontakte Općine Sirač:

Tel.: 043/675250

Fax.: 043/675259

e-mail: opcina@sirac.hr

Zanimljivosti

Nema podataka.

Pristup informacijama

U slučaju interesa za informacijama koje se odnose na mjesnu samoupravu, zahtjev za pristup informacijama korisnici mogu podnijeti službeniku za informiranje Općine Sirač. Saznaj više

Objave vezane uz Mjesne odbore

_

Rezultati Izbora za članove vijeća mjesnih odbora

09.04.2024.Dokumenti i odlukeIzboriMjesni odbori
Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za mjesne izbore, objava biračima i političkim strankama, obvezatne upute i obrasci ...Pročitaj više

32. sjednica Općinskog vijeća

17.02.2024.Mjesni odboriSjednice Općinskog vijećaUprava
Na sjednici je donesena Odluka o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač kao i sve popratne odluke u vezi održavanja navedenih izbora. ...Pročitaj više

Sjednice vijeća Mjesnih odbora

17.08.2018.Mjesni odboriUprava
U ovoj mapi možete pronaći najave sjednica vijeća Mjesnih odbora, kao i informacije o održanim sjednicama vijeća Mjesnih odbora složene po mjesnim odborima i po rednim brojevima odnosno datumu održavanja.   ...Pročitaj više

Zapisnici sa sjednica vijeća Mjesnih odbora

17.08.2018.Mjesni odboriUprava
U ovoj mapi možete pronaći zapisnike sa sjednica Vijeća Mjesnih odbora složene po rednim brojevima odnosno datumu održavanja. Zapisnici se na WEB stavljaju tek nakon usvajanja na slijedećoj sjednici.   ...Pročitaj više

Održani Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

18.06.2018.IzboriMjesni odbori
Izbori za članove vijeća 10 mjesnih odbora na području Općine Sirač održani su u nedjelju, 17. lipnja 2018. godine. U Siraču je birača bilo malo jer je i lista bila jedna zajednička, kandidata iz svih političkih stranaka ...Pročitaj više