Na 31. sjednici Općinskog vijeća vijećnici su jednoglasno usvojili rebalans ovogodišnjeg i Proračun općine za sljedeću godinu. O razlozima zbog kojih je bio potreban peti rebalans ovogodišnjeg Proračuna, načelnik Općine Sirač Igor Supan: 

 

Vijećnici su jednoglasno usvojili Proračun za 2024.godinu koji iznosi: 

 

Vezano uz Proračun Općine Sirač za 2024., u Planu financiranja su aktivnosti kao i ove godine jer Općina Sirač uz infrastrukturne projekte pruža podršku svojim stanovnicima u svim životnim fazama, od rođenja do umirovljenja i naravno u mirovini, procesu obrazovanja, formiranja obitelji, rješavanja stambenog pitanja, poticanju poduzetništva…

Za rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima na razini županije kao jedinica lokalne samouprave Sirač se izdvaja po najvećim iznosima od šest tisuća eura za kupnju kuće ili stana. Kako kroz financijski okvir planiran u sljedećoj godini kaže načelnik Igor Supan: 

 

…financijskom podrškom svim kategorijama stanovnika u Siraču prije svega je cilj stvoriti uvjete da ljudi imaju razloga ostati odnosno vratiti se i organizirati život na području Općine Sirač. 

 

Zato je tu osim agencija i Radio Daruvar: 

 

U prosjeku već nekoliko godina na području općine Sirač kroz godinu rađa se 15 beba, a ova godina prema očekivanjima mogla bi makar malo premašiti prosjek.

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 31. sjednice:

V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
IV. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2023. godinu
II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač
I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
Proračun Općine Sirač za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2024. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2024. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2023. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2024.g s trogodišnjim financijskim učincima
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2024. godinu – Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene financijskog plan za 2023. godinu – Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada za 2024. godinu – Komus Sirač