Na 24. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 29. travnja 2024. prva točka dnevnog reda bila je Odluka o dodjeli javnih priznanja povodom skorašnjeg Dana Općine. Doneseni su Programi poticanja gospodarstva, stambenog zbrinjavanja mladih obitelji te potpora poljoprivredi na području Općine Sirač za 2024. godinu.

 

Dokumenti s 34. sjednice:

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom Dana Općine Sirač 2024. godine

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sirač za 2024. godinu

Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač

Program potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina

Odluka o prodaji zemljišta – kč.br. 984/1, 984/2, 985/1, 985/2, 979/2, 980/7, 985/3 k.o. Pakrani

Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene financijskog plana za 2024. godinu Javne ustanove Komus Sirač

Zaključak o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti Komus Sirač