NAČELNIK:
IGOR SUPAN, mag.oec. (DHSS)
Kontakti:
tel. 043/ 675-256
mob. 099/ 264 3883
e-mail: opcina@sirac.hr

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

MJESNI ODBORI

SAVJET MLADIH OPĆINE SIRAČ

Članovi općinskog vijeća:

  • Branimir Miler
  • Tomislav Petrušić
  • Liduška Marin
  • Anita Novak
  • Željko Stjepanović
  • Kornelija Horina
  • Ivana Biondić
  • Stanka Kreuzer
  • Denis Orčik

Sjednice Općinskog vijeća i ostale objave vezane za upravu

_

Rezultati Izbora za članove vijeća mjesnih odbora

09.04.2024.
Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za mjesne izbore, objava biračima i političkim strankama, obvezatne upute i obrasci ...Pročitaj više

33. sjednica Općinskog vijeća

15.03.2024.
Na sjednici je donesen prvi rebalans Proračuna za 2024. godinu s Programima javnih potreba u sportu, kulturi i području djelovanja udruga građana te ostalim Programima. ...Pročitaj više

32. sjednica Općinskog vijeća

17.02.2024.
Na sjednici je donesena Odluka o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač kao i sve popratne odluke u vezi održavanja navedenih izbora. ...Pročitaj više

31. sjednica Općinskog vijeća

23.12.2023.
Na 31. sjednici vijećnici su jednoglasno usvojili rebalans ovogodišnjeg i Proračun općine za sljedeću godinu. Vijećnici su jednoglasno usvojili Proračun za 2024.godinu ...Pročitaj više

30. sjednica Općinskog vijeća

29.11.2023.
Odlukom vijećnika na ovoj sjednici prihvaćen je Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, a Općina Sirač ostaje na istoj razini poreznih stopa poreza na dohodak ...Pročitaj više

29. sjednica Općinskog vijeća

02.10.2023.
Izglasan je IV. rebalans ovogodišnjeg Proračuna te prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu. Usvojen je Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Općine Sirač ...Pročitaj više

28. sjednica Općinskog vijeća

18.08.2023.
Zbog novoodobrenih projekata, pristupilo se još jednom rebalansu ovogodišnjeg Proračuna, koji je jednoglasno usvojen. Četiri su nova projekta, a uoči Dana šljiva i rakija sve je spremno za manifestaciju uz fino oblikovanje zavr&sca ...Pročitaj više

27. sjednica Općinskog vijeća

23.06.2023.
Općina Sirač malo po malo ulazi u sustav pametnih općina. Zbog novih odobrenih projekata ukazala se potreba za još jednim rebalansom ovogodišnjeg Proračuna općine ...Pročitaj više

26. sjednica Općinskog vijeća

20.05.2023.
Na 26. sjednici vijećnici su usvojili Odluku o ovogodišnjim dobitnicima Javnih priznanja te Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu s Obrazloženjem i Programima.. ...Pročitaj više

25. sjednica Općinskog vijeća

05.05.2023.
Sukladno ukazanoj potrebi te iz razloga hitnosti 25. sjednica Općinskog vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila. Vijećnici su odlučivali o jednoj točki dnevnog reda, a to je Odluka o davanju suglasnosti ...Pročitaj više

24. sjednica Općinskog vijeća

19.04.2023.
Na sjednici su jednoglasno usvojeni Programi poticanja gospodarstva, stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i potpora u poljoprivredi. Vijećnici su dali suglasnost za provedbu projekta instalacije centralnog grijanja u Društvenom domu u Kipu. ...Pročitaj više

23. sjednica Općinskog vijeća

20.03.2023.
16. ožujka 2023. godine, održana je 23. sjednica Općinskog vijeća koju je sazvao predsjednik Branimir Miler. Skup je prošao u dobrom ozračju, otvorenim raspravama i jednoglasnom prihvaćanju prijedloga Odluka na dnevnom redu. ...Pročitaj više

22. sjednica Općinskog vijeća

30.12.2022.
Na 22. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28. prosinca 2022. godine usvojen je još jedan rebalans Proračuna za 2022. godinu,a jedna od točaka Dnevnog reda odnosila se na Javnu ustanovu Komus Sirač ...Pročitaj više

21. sjednica Općinskog vijeća

23.12.2022.
Na 21. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 21. prosinca 2022. godine prihvaćen je Prijedlog Proračuna i Programi za 2023. godinu s projekcijama narednih godina. ...Pročitaj više

20. sjednica Općinskog vijeća

02.12.2022.
U srijedu, 30. studenoga 2022. godine održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sirač. Na sjednici su vijećnici su izglasali V. rebalans ovogodišnjeg Proračuna Općine Sirač. ...Pročitaj više

19. sjednica Općinskog vijeća

05.11.2022.
19. sjednica Općinskog vijeća održana je 3. studenog 2022. Jednoglasnom odlukom vijećnika ovogodišnji Proračun prošao je još jedne izmjene i dopune i rebalansiran procjenjuje se na oko 15 milijuna kuna ...Pročitaj više

18. sjednica Općinskog vijeća

26.10.2022.
Na sjednici je nakon rasprave donesena Odluka o poništenju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač, a prihvaćan je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ...Pročitaj više

17. sjednica Općinskog vijeća

22.09.2022.
Tema 17. sjednice Općinskog vijeća slijedom kratkog Dnevnog reda bila je Treći rebalans ovogodišnjeg Proračuna. Rebalans je prihvaćen, a komunalna mehanizacija će se modernizirati ...Pročitaj više
image

16. sjednica Općinskog vijeća

10.08.2022.
Sukladno ukazanoj potrebi te iz razloga hitnosti 15. sjednica Općinskog vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila. Vijećnici su odlučivali o jednoj točki dnevnog reda, a to je Odluka o pozajmici novčanih ...Pročitaj više
image

15. sjednica Općinskog vijeća

24.07.2022.
Na 15. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donesene su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poslovnog prostora i nekretnine u vlasništvu Općine Sirač. Dokumenti ...Pročitaj više

15. sjednica Općinskog vijeća

08.07.2022.
Na 15. sjednici Općinskog vijeća prihvaćene su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu s Obrazloženjem i Programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.  U postupku donošenja Odluke ...Pročitaj više
image

14. sjednica Općinskog vijeća

01.07.2022.
Na 14. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donesene su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poslovnog prostora i nekretnine u vlasništvu Općine Sirač. Donesena je i ...Pročitaj više

13. sjednica Općinskog vijeća

12.05.2022.
Na 13. sjednici Općinskog vijeća donesene su Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s Obrazloženjem i Programima ...Pročitaj više
image

12. sjednica Općinskog vijeća

29.04.2022.
Na 12. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donesene su Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom "Dana Općine Sirač 2022. godine". Naime, Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna ...Pročitaj više
image

11. sjednica Općinskog vijeća

29.03.2022.
Na Dnevnom redu sjednice obuhvaćena su Izvješća za prošlu godinu o stanju zaštite od požara, provedbi Plana gospodarenja otpadom, izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda ...Pročitaj više

10. sjednica Općinskog vijeća

12.03.2022.
U prvom tromjesečju 2022., vijećnici su jednoglasno izglasali prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna. Načelnik je ukratko obrazložio zbog kojih sve razloga je bilo potrebno donijeti prve izmjene i dopune ovogodišnjeg Proračuna... <d ...Pročitaj više

9. sjednica Općinskog vijeća

22.12.2021.
Jednoglasno na sjednici Vijeća usvojen je Proračun Općine Sirač za iduću godinu. Proračun je planiran realno, iznosi oko 12 milijuna kuna i kroz ovaj financijski dokument obuhvaćeni su svi projekti čija je realizacija izvjesna ...Pročitaj više
image

8. sjednica Općinskog vijeća

15.12.2021.
Na sjednici je dana suglasnost ravnatelju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti Komus Sirač& za davanje punomoći za zastupanje ustanove u pravnom prometu te su donesene Odluke o oslobađanju stipendija prema zahtjevima studenata. ...Pročitaj više

7. sjednica Općinskog vijeća

12.11.2021.
Među točkama dnevnog reda, o kojima su vijećnici odlučivali bio je i peti rebalans ovogodišnjeg Proračuna općine, Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaja nekretnina i za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine ...Pročitaj više
image

6. sjednica Općinskog vijeća

30.09.2021.
Sukladno novonastaloj epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj korona virusom COVID-19, prema uputama Ministarstva uprave, sjednica vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila, 29. rujna 2021. godine. ...Pročitaj više