Na 13. sjednici Općinskog vijeća donesene su Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s Obrazloženjem i Programima, zaključci o prihvaćanju Financijskih izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Sirač i Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2021. godinu.

Doneseni su i Programi poticanja gospodarstva na području Općine Sirač te stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač. Također su donesene i Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2022. do 2025. godine te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

 

Dokumenti s 13. sjednice:

Skraćeni zapisnik

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2021. godinu
Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2021. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2021. godinu
Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2022. do 2025. godine
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima