Općina Sirač nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Sirač koje se nalazi na adresi https://www.sirac.hr

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Treba proširiti funkcionalnost stranice dodajući odgovarajuće strukturalne elemente za odvajanje cjelina stranice.
  • Dio tablica korišten je za prikaz vizualnog rasporeda, te je potrebno prepraviti elemente da se ne koriste tablični html elementi.
  • Dio slika ne sadrži potreban, alt atribut, preporuka je označavati slike alt atributima.
  • Slikama treba dodati opis, te tekst ispisivati u HTML-u.
  • Slike sadrže kratak zvučan naziv, ali nekima nedostaje alt atribut i opis na hrvatskom jeziku, te je preporuka unositi odgovarajuće opise i alt atribute.

Općina Sirač radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 14. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Sirač.

Općina Sirač će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Sirač.

Sve obavijesti i upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Sirač korisnici mogu uputiti putem elektronske pošte opcina@sirac.hr ili pisanim putem na adresu Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43541 Sirač.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijesti ili zahtjeve za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinf.hr.