Općina Sirač formirana je 29. 12. 1992. godine donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 90/92). Sjedište Općine je u naselju Sirač, a mjesna samouprava je organizirana kroz 11 mjesnih odbora u 9 naselja (naselje Sirač ima tri mjesna odbora).

dat-1-6fec5173ae74395c9457b7ab1399c619-medium
Grb i zastava Općine Sirač


Zgrada Općine Sirač