Zdravstvena zaštita počinje u Siraču krajem 19. stoljeća kada veleposjednik Tükory otvara 1894. godine bolnicu šumskih radnika koja je radila sve do pada Austro-Ugarske. Od tada, pa sve do 1958. godine, mjesto nije imalo stalnu zdravstvenu službu. Za zdravstvenu zaštitu išlo se u Daruvar ili Pakrac.

Tek od 1958. godine u Siraču radi Zdravstvena stanica sa stalnim liječnikom. Sirač je tada dobio ambulantu (nekad Kirova, a danas Kvesićeva kuća kraj pruge.) Liječnik bi dolazio dva ili tri puta tjedno, sve dok Sirčani nisu sagradili veliku zgradu za općinu, ambulantu i liječnikov stan. Od tada, 1955. godine, Sirač ima stalnog liječnika. Prvi je bio Dragutin Paškov. Zatim su nas liječili dr. Rožman, dr. Milan Katić, najduže dr. Ivan Seretin, pa iza njega do rata 1991. Nada Cvjetković. Tijekom 1991. do 1994. dolazili su nam liječnici iz Doma zdravlja Daruvar. Od 1994 za zdravlje Sirčana brine dr. Liljana Žunić.

Kad i danas u nekom razgovoru kažemo “naš doktor”, sasvim je sigurno da će svi sugovornici znati da se misli na dr. Seretina. (Izuzetak će vjerojatno biti samo najmlađi.) Živio je s nama i liječio nas toliko vremena da su djeca iz prvih njegovih siračkih godina, postala punoljetna, rodila svoju djecu. Bezbroj je sjećanja na njega.

Poštivali smo i druge koji su nas liječili poslije doktora Seretina, naročito one za vrijeme rata, ali ni za koga nismo govorili “naš doktor” ili “naša doktorica”, sve do “naše doktorice Lilje”. Trebalo je proći nešto vremena dok o njoj nismo tako počeli misliti, a onda još malo, pa smo to počeli i govoriti. Možda je to njena sposobnost i način da svatko osjeća uz nju: ne postoji ništa i nitko drugi-samo doktorica i ti. Sretni smo da je tako.

Posebno je važna sigurnost za roditelje kad je u pitanju zdravlje njihove djece i mladih. To Sirčani cijene. Kad je vrlo, vrlo teško, naša doktorica ne daje lažnu nadu, ali utjehu i smirenje pruži, čovjek osjeti. Samo ona zna kako to postiže.

U nečemu je dr. Ivan Seretin bio isti kao sada dr. Ljiljana Žunić. Nema “pametovanja”. Ne treba se sramiti pogledati u knjigu pred pacijentom i pročitati u što nisi siguran. Tako je on činio nekad, tako ona čini sada. Što se toga tiče, kao da je bila njegova učenica. Nadamo se da će i ona liječiti Sirčane bar toliko godina kao i dr. Seretin.

Naš doktor… i naša doktorica!

Stomatološka ambulanta u Siraču postoji dugi niz godina, ali se nažalost ne može reći da ima tradiciju zbog povremenih prekida rada.

Danas je Stomatološka ambulanta opremljena suvremenom opremom tako da se mogu obavljati svi suvremeni zahvati iz domene “opće” stomatologije. U Ordinaciji dentalne medicine je zaposlen tim u kojem rade Arian Sabolović, dr.dent.med. i medicinska sestra Vesna Plažanin. Tim je mlad i pun entuzijazma što uz suvremenu opremu i kvalitetne materijale koji se koriste, jamči vrhunsku stomatološku skrb za Sirčane, ali i za stanovnike okolnih mjesta.

KONTAKTI I INFORMACIJE SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE I ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE