Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Sirač:

Temeljni zakonodavni okvir:

Službenički odnosi i plaće:

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda:

Komunalno gospodarstvo:

Izgradnja i prostorno uređenje:

Zaštita prirode i okoliša:

Upravljanje nekretninama:

Financije:

Društvene djelatnosti:

Ostali zakoni: