Općina Sirač objavila je na oglasnoj ploči i svojoj službenoj internetskoj stranici 12. svibnja 2023. godine Javni poziv za potpore poljoprivredi Općine Sirač (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U točki VI. Javnog poziva navedeno je da se Prijave po objavljenom Javnom pozivu mogu podnositi do iskorištenja sredstva za 2023. godinu, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Ovime obavještavamo zainteresirani dio javnosti da su sredstva Općine Sirač za područje poljoprivrede, potpora Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje, Mjera 1.6. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme iskorištena u cijelosti.

 

Javni poziv za potpore poljoprivredi Općine Sirač

 

– Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje:

1.1. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Obrazac Z-1.1.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta

Obrazac Z-1.2.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.3. Podizanje protugradnih mreža

Obrazac Z-1.3.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.4. Navodnjavanje

Obrazac Z-1.4.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.5. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja

Obrazac Z-1.5.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.6. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Obrazac Z-1.6.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

1.7. Potpore za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH

Obrazac Z-1.7.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Unapređenje stočarske proizvodnje:

2.1. Umjetno osjemenjivanje

Obrazac Z-2.1.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

2.2. Pčelarska proizvodnja

Obrazac Z-2.2.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

2.3. Veterinarske usluge poljoprivrednih gospodarstava

Obrazac Z-2.3.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Edukacija poljoprivrednika:

3.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača

Obrazac Z-3.1.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Osiguranje poljoprivrednih usjeva, nasada i stoke:

4.1. Sufinanciranje premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje

Obrazac Z-4.1.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Trajni nasadi:

5.1. Potpora za nabavu sadnica šljiva

Obrazac Z-5.1.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

5.2. Sufinanciranje markice za proizvodnju rakije

Obrazac Z-5.2.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava

 

– Unapređenje plasmana vlastitih proizvoda:

6.1. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi

Obrazac Z-6.1.
Izjava I-1 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava I-2 Izjava o statusu poreznog obveznika
Izjava I-3 Skupna izjava