Potpisanim Ugovorom o financiranju projekta naziva “UČIM, RADIM, POMAŽEM FAZA IV” SF.3.4.11.01.0353 počela je provedba projekta koja je započela provedbom aktivnosti
– Zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine za: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Tako je dana 01.06.2024. Općina Sirač potpisala ugovore o radu sa ženama, većinom s područja Općine Sirač, koje su se javile na javni poziv Općine Sirač te zadovoljive sve propisane tražene kriterije. Zaposlene žene će pružati usluge za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine za: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Vrlo važno za naglasiti je da se IV Faza projekta provodi na veći broj godina nego prethodne faze, te su zaposlene žene izrazile zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i pruženoj poslovnoj prilici te ostanku i radu u svojoj lokalnoj sredini.