Udruga Moral Diplomat je ambiciozna organizacija koja nastoji poticati međugeneracijski, interdisciplinarni te interkulturalni dijalog s ciljem ostvarenja održivih i solidarnih promjena, okupljajući različite dionike i potičući ih da daju svoje talente i entuzijazam društvu. Svaka osoba bez obzira na dob, spol, rasu, nacionalnost, status i bilo koju drugu različitost može i treba ostvariti svoj potencijal i dati obol oblikovanju naše budućnosti i budućnosti budućih generacija. To je moguće kroz aktivizam, suradnju i međusobno učenje, uključivanje i umrežavanje različitih dionika, institucija i organizacija diljem svijeta, što će u konačnici dovesti do poboljšanja konkretnog stanja na lokalnoj razini a s globalnom vizijom.

Trenutno brojimo više od dvadeset aktivnih članova diljem Hrvatske te isto toliko manje aktivnih članova, stoga se radujemo svakom novom članu, poticatelju i partneru.

Kontaktirati nas možete na broj 091 322 2288 ili e-mailom moraldiplomat@gmail.com

Predsjednica: Slađana Lovrić