Transparentnost proračuna

Baza podataka koja omogućava transparentan uvid u isplate iz proračuna Općine Sirač:

https://sirac.municipal.hr/

 

Pretragu je moguće izvršiti tako da se upiše:

  • djelomičan ili potpuni naziv subjekta
  • djelomičan ili potpuni naziv mjesta sjedišta subjekta
  • OIB
  • djelomičan opis troška

I. izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

I. Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Proračun Općine Sirač za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2024. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2024. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2024. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu

 

V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
IV. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2023. godinu
II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač
I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

 

IV. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
III. Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
I. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

 

Financijski izvještaj Proračuna Općine Sirač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine (14.07.2023.)
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine (14.07.2023.)
Referentna stranica Financijskih izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine (14.07.2023.)

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
II. Izmjene Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2023. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
Izmjena Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Proračun Općine Sirač za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2023. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2023. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

 

Financijski izvještaj Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu (15.02.2023.)
Bilješke uz financijska izvješća za 2022. godinu (15.02.2023.)
Referentna stranica Financijskih izvješća za 2022. godinu (15.02.2023.)

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu
Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

 

VI. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

VI. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu
IV. Izmjene programa građenja komunalne infrasatrukture za 2022. godinu
III. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

V. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu

 

IV. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
I. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu
III. Izmjene programa građenja komunalne infrasatrukture za 2022. godinu
II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
I. Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

 

Financijski izvještaj Proračuna Općine Sirač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Referentna stranica Financijskih izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Proračun Općine Sirač za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2022. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2022. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2021. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2021. godinu
Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

 

Financijski izvještaj Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2021. godinu
Referentna stranica Financijskih izvješća za 2021. godinu

 

VI. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

VI. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
VI. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

V. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu
V. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

 

IV. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
IV. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
III. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

 

Izmjena Izvršenja Programa ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rezultatu poslovanja 2020. godine

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli rezultatu poslovanja za 2020. godinu
Ispravak Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2020. godinu
Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu

 

Financijski izvještaj Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu
Referentna stranica Financijskih izvješća za 2020. godinu

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
Bilješke uz III. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
I. izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
I. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2020. godinu
I. izmjene programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
I. izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
II. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2020. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2020. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Odluka načelnika o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2020. godinu

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
Bilješke uz I. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
I. Izmjene programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2020. godinu
I. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Proračun Općine Sirač za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2020. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2020. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2020. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu
Obrazloženje godišnjeg izvještaja Proračuna za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2019. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

 

Financijski izvještaj Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu
Potvrda Fine i Referentna stranica Financijskih izvješća za 2019. godinu

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Obrazloženje uz III. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
III. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2019. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
III. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2019. godinu
I. Izmjene Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
II. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Bilješke uz I. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
I. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
I. izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Proračun Općine Sirač za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2019.godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2019. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2019. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2019. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2019. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture 2019. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2019. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
Obrazloženje godišnjeg izvještaja Proračuna za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju izvješća o preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2018. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2018. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2018. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

 

Potvrda Fine i Referentna stranica Financijskih izvješća za 2018. godinu
Financijsko izvješće Općine Sirač za 2018. godinu

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu
III. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
III. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
III. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Potvrda fine i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
Izmjene Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2018. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Proračun Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. do 2020. godine
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2018. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
Obrazloženje godišnjeg izvještaja izvršenja Proračuna za 2017. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2017. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2017. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
Izvršenje Programa nezakonito izgrađene zgrade za 2017. godinu

 

Potvrda Fine i Referentna stranica Financijskih izvješća za 2017. godinu
Financijsko izvješće Općine Sirač za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje 2017. godine Općine Sirač

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna u 2017. godini
Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

 

Proračun Općine Sirač za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Proračun Općine Sirač za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirać za 2017. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga civilnog društva Općine Sirač za 2017. godinu

 

Financijsko izvješće Proračuna Općine Sirač za 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Obrazloženje izvršenja Proračuna za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2016. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izvršenje Programa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Izvršenje Programa sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

 

Financijsko izvješće Općine Sirač za 2016. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu
Ispravak Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2016. godinu – I. Izmjene i dopune Proračuna
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. godine
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Proračun Općine Sirač za 2016. godinu
Odluka o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2016. godinu
Ispravak Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2016. godinu
Odluka o pokriću manjka prihoda nefinancijske te prijenos viška prihoda poslovanja i viška prihoda od financijske imovine u 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

 

Financijsko izvješće Općine Sirač za 2015. godinu

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu

Odluka – III. Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sirač 2015.
Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2015.
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice za 2014. godinu

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu

II. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu

I. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu

 

Proračun Općine Sirač za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Ispravak proračuna Općine Sirač za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Proračun Općine Sirač za 2015. i projekcije za 2016. 2017. godinu
Odluka o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2015. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
Zaključak o izradi Strategije razvoja za razdoblje od 2015. do 2020. godine

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Izvršenje programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvršenje programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvršenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Izvršenje programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu
Izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
Izmjena programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Izmjene programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Izmjene programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu