Na 33. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. ožujka 2023. vijećnici su usvojili je prvi rebalans Proračuna za 2024. godinu s Programima javnih potreba u sportu, kulturi i području djelovanja udruga građana te ostalim Programima. Proračun je nakon rebalansa veći zbog investicija među kojima izdvajamo dovršetak nogostupa u Kipu, nabavu ultrazvuka za ambulantu u Siraču.

O ovim i ostalim projektima riječ je načelnika Igora Supana:

Kada se podvuče crta…

Sasvim konkretni projekti odraz su Proračuna:

Donesene su i odluke o prihvaćanju izvješća iz 2023. godine te ostali akti.

Zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 33. sjednice:

Skraćeni zapisnik

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2024. godinu

I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

I. Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za 2024. godinu

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Sirač za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2023. godinu

Izvješće o provedbi agrotehničkih mjera za 2023. godinu

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2023. godinu

Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu

Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH na području Općine Sirač za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za uređenje spomen-obilježja u naselju Kip

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki

Zaključak o sufinanciranju pedijatrijske ambulante Daruvar