Na 35. sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu s Obrazloženjem i Programima te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu. Za prošlu godinu doneseni su i zaključci o prihvaćanju Financijskih izvješća i to Osnovne škole Sirač za dječji vrtić i Vatrogasne zajednice Općine Sirač.

Za 2024. godinu prihvaćene su II. Izmjene i dopune Proračuna s Obrazloženjem i Programima.

 

Dokumenti s 35. sjednice:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2023. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2023. godinu

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu

Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu

II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

II. Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2023. godinu