II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIRAČ

Knjiga 1

0. Opći dio
1. Tekstualni dio
1. Korištenje i namjena površina
2.a Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije
2.b Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav
2.c Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav i otpad
3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora
3.b Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera
4.b Građevinsko područje – naselje Bijela
4.c Građevinsko područje – naselje Donji Borki
4.f Građevinsko područje – naselje Miljanovac
4.h Građevinsko područje – naselje Sirač

Knjiga 2

III. Prilozi

I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIRAČ

Knjiga 1

0. Opći dio
1. Tekstualni dio
1. Korištenje i namjena površina
2.a Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije
2.b Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav
2.c Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav i otpad
3.a Uvjeti korištenja prostora
3.b Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera
4.a Barica
4.b Bijela
4.c Donji Borki
4.d Gornji Borki
4.e Kip
4.f Miljanovac
4.g Pakrani
4.h Sirač
4.i Šibovac

 

Knjiga 2

Obvezni prilozi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SIRAČ

Knjiga 1

1. Naslovnica sa sadržajem  (785 KB)
2. Uvod  (89 KB)
3. Opći dio  (3.47 MB)
4. Polazišta  (9.42 MB )
5. Ciljevi  (170 KB)
6. Plan  (368 KB )
7. Odredbe za provođenje  (334 KB)
8. Dokumentacija i suradnja  (94 KB)

Knjiga 2

Naslovnica sa sadržajem  (766 KB)
1. Karta  (44.23 MB)
2.a Karta  (43.66 MB)
2.b Karta  (43.66 MB)
2.c Karta  (43.72 MB)
3.a Karta  (43.69 MB)
3.b Karta  (43.73 MB)
4.a Barica  (3.4 MB)
4.b Bijela  (10.64 MB)
4.c Donji Borki  (16.17 MB)
4.d Gornji Borki  (4.85 MB)
4.e Kip  (14.75 MB)
4.f Miljanovac  (21.8 MB)
4.g Pakrani  (18.16 MB)
4.h Sirač  (52.72 MB)
4.i Šibovac  (11.36 MB)