Javni natječaj za prijam komunalnih radnika

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8231348.html   Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti   Klasa: 112-02/17-01/1 Urbroj: 2111/04-03-17-2 od 26. X. 2017.    (5058) Na temelju članka 17., 19. i ... Pročitaj više