Plan savjetovanjaZatvorena savjetovanja

Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (22.03. – 22.04.2024.)

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač

Obrazloženje Nacrta Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (22.03. – 22.04.2024.)

Nacrt Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač

Obrazloženje Nacrta Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje 2024. do 2027. godine (22.03. – 22.04.2024.)

Nacrt Programa potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Obrazloženje Nacrta Programa potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara (22.03. – 22.04.2024.)

Nacrt Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sirač za 2024. godinu

Obrazloženje nacrta Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (15.11. – 15.12.2023.)

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu s obrazloženjem
Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2024. godinu
Nacrt Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
Nacrt Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
Nacrt Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2024. godinu
Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2024. godinu
Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Nacrt Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
Nacrt Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu
Nacrt Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite (15.11. – 15.12.2023.)

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Obrazloženje Nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o porezima Općine Sirač (27.10. – 27.11.2023.)

Nacrt Odluke o porezima Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o porezima Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Sirač (27.10. – 27.11.2023.)

Nacrt Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sirač za 2024. godinu (27.10. – 27.11.2023.)

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2024. godinu
Obrazloženje Nacrta Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu (27.10. – 27.11.2023.)

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
Obrazloženje Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (01.03. – 01.04.2023.)

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazloženje nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Sirač (01.03. – 01.04.2023.)

Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (01.03. – 01.04.2023.)

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje 2023. do 2027. godine (01.03. – 01.04.2023.)

Nacrt Programa potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje od 2023. do 2027. godine
Obrazloženje Nacrta Programa potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje 2023. do 2027. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (01.03. – 01.04.2023.)

Nacrt Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan djelovanja civilne zaštite (16.02. – 16.03.2023.)

Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Sirač (28.11. – 28.12.2022.)

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o korištenju društvenih domova i prostora te inventara u vlasništvu Općine Sirač
(28.11. – 28.12.2022.)

Nacrt Odluke o korištenju društvenih domova i prostora te inventara u vlasništvu Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o korištenju društvenih domova i prostora te inventara u vlasništvu Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama (28.11. – 28.12.2022.)

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Obrazloženje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima (28.11. – 28.12.2022.)

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Obrazloženje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Strategija razvoja pametne Općine Sirač (28.11. – 28.12.2022.)

Nacrt Strategije razvoja pametne Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Smjernica
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu i obrazloženjem
(15.11. – 15.12.2022.)

Prijedlog Plana proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i obrazloženjem
Programi 2023. godina
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima (15.11. – 15.12.2022.)

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Obrazloženje nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sirač za 2023. godinu (28.10. – 28.11.2022.)

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2023. godinu
Obrazloženje Nacrta Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu (28.10. – 28.11.2022.)

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2023. godinu
Obrazloženje Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje 2022. do 2027. godine (28.10. – 28.11.2022.)

Nacrt Programa potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje 2022. do 2027. godine
Obrazloženje Nacrta Programa potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje 2022. do 2027. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Izmjena i dopuna Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
(28.10. – 28.11.2022.)

Nacrt Izmjena i dopuna Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Izmjena i dopuna Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač (06.06. – 06.07.2022.)

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač
Obrazloženje nacrta Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju
Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja – Sirač
Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja dubine – Sirač
Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja dubine – Sirač
Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja dubine – Sirač

 

Odluka o agrotehničkim mjerama (06.06. – 06.07.2022.)

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru (06.06. – 06.07.2022.)

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Obrazloženje nacrta Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (06.06. – 06.07.2022.)

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (27.05. – 27.06.2022.)

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Obrazloženje nacrta odluke o komunalnom redu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu (01.04. – 01.05.2022.)

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu
Obrazloženje nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač 2022-2025 (01.04. – 01.05.2022.)

Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2022. do 2025. godine
Obrazloženje nacrta Smjernica
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (01.04. – 01.05.2022.)

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (01.04. – 01.05.2022.)

Nacrt Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (17.11.2021. – 17.12.2021.)

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Nacrt Obrazloženja Plana Proračuna za 2022. godinu
Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2022. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2022. godinu (16.11.2021. – 16.12.2021.)

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sirač za 2022. godinu
Obrazloženje Nacrta Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2022. godinu (16.11.2021. – 16.12.2021.)

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Obrazloženje Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sirač (15.02. – 15.03.2021.)

Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač (15.02. – 15.03.2021.)

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (15.02. – 15.03.2021.)

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (15.02. – 15.03.2021.)

Nacrt Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sirač u 2021. godini (15.02. – 15.03.2021.)

Nacrt Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sirač u 2021. godini
Obrazloženje nacrta Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sirač u 2021. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima (15.02. – 15.03.2021.)

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Obrazloženje nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine (15.02. – 15.03.2021.)

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine
Obrazloženje nacrta Izvješća o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (16.11.2020. – 16.12.2020.)

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Nacrt Obrazloženja Plana Proračuna za 2021. godinu
Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu (15.11.2020. – 15.12.2020.) 

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu
Obrazloženje Nacrta Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (09.11.2020. – 09.12.2020.)

Plan djelovanja Općine Sirač u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Obrazloženje Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač (20.07.2020. – 20.08.2020.)

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o komunalnom redu (20.07.2020. – 20.08.2020.)

Nacrt Odluke o komunalnom redu
U tijeku

Trenutno nema otvorenih savjetovanja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost i građanima omogućiti sudjelovanje u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09). Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

U skladu s time Općina Sirač objavila je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač.

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana i pravnih osoba.

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internet stranice Općine Sirač objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće o savjetovanju s javnošću koje će sadržati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Sirač

Marijana Weiser
e-mail: opcina@sirac.hr
Tel.: +385 (0)43 675 250
Fax: +385 (0)43 675 259

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Sirač

 

Ogledni primjerci obrazaca u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja javnosti
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

 

ZAKONSKI PROPISI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

 

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html