Na 22. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28. prosinca 2022. godine usvojen je još jedan rebalans Proračuna za 2022. godinu, a jedna od točaka Dnevnog reda odnosila se na Javnu ustanovu Komus Sirač:

 

Promjenu valute Općina Sirač dočekala je spremno:

 

Zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 22. sjednice:

Skraćeni zapisnik

 

VI. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu
III. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
IV. Izmjene programa građenja komunalne infrasatrukture za 2022. godinu

 

Strategija razvoja pametne Općine Sirač za razdoblje do 2026. godine
Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Sirač za razdoblje do 2026. godine
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač
Odluka o ukidanju Cjenika komunalnih i ostalih usluga na području Općine Sirač
Odluka o korištenju društvenih domova i prostora, te inventara u vlasništvu Općine Sirač

 

Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene financijskog plana za 2022. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada za 2023. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023. godinu Javne ustanove Komus Sirač