Općina Sirač malo po malo ulazi u sustav pametnih općina. Zbog novih odobrenih projekata ukazala se potreba za još jednim rebalansom ovogodišnjeg Proračuna općine. O razlozima zbog kojih je predložen i usvojen drugi rebalans Proračuna Općine Sirač, načelnik Igor Supan:

 

Što se tiče natječaja za informatičku podršku za Općinu u sustavu SMART:

 

Na sjednici Općinskog vijeća u Siraču usvojena je odluka o promjeni koeficijenata za obračun plaća…

 

Što se tiče zahtjeva Osnovne škole Sirač za zapošljavanje stručnog suradnika psihologa, na ovoj sjednici Vijeća…

 

Od škole je stiglo dopuštenje:

 

S nestrpljenjem se očekuje najavljen početkom godine nastavak u novoj fazi provedbe projekata Zaželi. Općina Sirač organizirala je završnu konferenciju nakon treće provedbene faze ovog projekta u kojoj je o 150 korisnika skrbilo 25 žena:

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 27. sjednice:

Skraćeni zapisnik
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
II. Izmjene Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2023. godinu
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač
Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pavilnika o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Ispravak I. Izmjena financijskog plan za 2022. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Zaključak o zahtjevu Osnovne škole Sirač za zapošljavanje stručnog suradnika – psihologa
Zaključak o zahtjevu Osnovne škole Sirač za sufinanciranje ljetne škole na Visu