11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sirač održana je u Hrvatskom domu 28. ožujka 2022. godine. Slijedom predloženog Dnevnog reda na ovoj sjednici vijećnici su usvojili izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač. Zašto je ovu Odluku bilo potrebno donijeti, obrazložio je načelnik Igor Supan:

 

Na ovoj sjednici Vijeća jedna od tema odnosila se na program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine. Od spomenutih aktivnosti općina je u prošloj godini ostvarila koju kunu manje od 65 tisuća. Kada je riječ o poljoprivrednom zemljištu, ukupne površine 292 hektara u vlasništvu RH na području Općine Sirač, a za ovu godinu…

 

Konkretno o površinama zemljišta u kategoriji zakupa i prodaje:

 

Ostalim točkama Dnevnog reda obuhvaćena su Izvješća za prošlu godinu o stanju zaštite od požara, provedbi Plana gospodarenja otpadom, izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda:

 

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 11. sjednice:

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Sirač za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2021. godinu
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH na području Općine Sirač za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2021. godinu
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2021. godinu
Izvješće o provedi agrotehničkih mjera za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2021. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, načinu i mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sirač
Wählen Sie Evospin Casino, wenn Sie nicht nur spielen, sondern auch gewinnen möchten!