Odluke o objavi rezultata

 

Odluka o objavi rezultata – Kip
Odluka o objavi rezultata – Šibovac
Odluka o objavi rezultata – Miljanovac
Odluka o objavi rezultata – Donji kraj
Odluka o objavi rezultata – Orašje
Odluka o objavi rezultata – Grižina – Japaga
Odluka o objavi rezultata – Pijanovo brdo
Odluka o objavi rezultata – Pakrani
Odluka o objavi rezultata – Bijela i Borki
Odluka o objavi rezultata – Barica

 


 

Kandidacijske liste
Zbirne kandidacijske liste

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta
Odluka o biračkim odborima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Odluka o određivanju iznosa naknade za rad članovima Izbornog povjerenstva i biračkih odbora

 

Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za mjesne izbore
Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za mjesne izbore

 

Objava biračima i političkim strankama
Objava biračima i političkim strankama
Obvezatne upute broj I
Obvezatne upute broj I
Obvezatne upute broj II
Obvezatne upute broj II
OMO-1
OMO-2
OMO-3
OMO-4
OMO-5
OMO-6
OMO-7
OMO-8
OMO-9
OMO-9 (prijepis)
OMO-10