Sukladno ukazanoj potrebi te iz razloga hitnosti 25. sjednica Općinskog vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila.

Vijećnici su odlučivali o jednoj točki dnevnog reda, a to je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sirač za projekt "Izgradnja pješačke staze". Po zaprimanju izjašnjavanja vijećnika donosi se navedena Odluka.

Dokumenti s 25. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sirač za projekt 'Izgradnja pješačke staze'