24. sjednica Vijeća Općine Sirač održana je 17. travnja 2023. godine. Jednoglasno su usvojeni Programi poticanja gospodarstva, stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i potpora u poljoprivredi. Da li je sadržaj usvojenih Programa drugačiji u odnosu na prošlu godinu, odgovorio je načelnik Igor Supan:

 

Program Stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač nije se promijenio osim valute u kojoj se isplaćuju sredstva, a novi je program…

 

Vijećnici su dali suglasnost za provedbu projekta instalacije centralnog grijanja u Društvenom domu u Kipu.

 

Vezano uz izmjene Odluke o komunalnoj naknadi, što to za krajnje korisnike znači?

 

Sve predložene Odluke jednoglasno su prihvaćene, a bila je ovo prilika izdvojiti i pohvaliti inicijativu vijećnika Tomislava Petrušića…

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 24. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Program potpora poljoprivredi Općine Sirač za razdoblje od 2023. do 2027. godine
Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Sirač
Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o prodaji zemljišta – kč.br. 982/1 k.o. Pakrani
Izmjene i dopune Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH na području Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sirač za projekt 'Rekonstrukcija društvenog doma u Kipu – instalacija grijanja i hlađenja'
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sirač za projekt 'Uređenje pješačke staze'
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sirač – k.č.br. 980/3 k.o. Pakrani
Zaključak o financijskoj pomoći obitelji Latinović