Na 15. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donesene su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poslovnog prostora i nekretnine u vlasništvu Općine Sirač.

Dokumenti s 15. sjednice:

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Sirač
Zaključak o donošenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač od 24.01.2022. godine
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Sirač
Odluka o prigodnoj prodaji (Dani šljiva i rakija 2022. godine)
Odluka o odobravanju kratkoročnog prekoračenja po poslovnom računu Općine Sirač