Tema 17. sjednice Općinskog vijeća slijedom kratkog Dnevnog reda bila je Treći rebalans ovogodišnjeg Proračuna. Rebalans je prihvaćen, a nakon usvojenog rebalansa komunalna mehanizacija će se modernizirati, a ljudi educirati. Načelnik Igor Supan pružitio je uvid u predstojeće projekte odobrene po prijavi na natječajima zbog kojih je bio potreban treći rebalans ovogodišnjeg Proračuna općine: 

 

Što se tiče edukacija u provedbi ovog komunalnog tematskog procesa prenošenja znanja, fokus je kako ističe načelnik Igor Supan:

 

Vezano za nabavu mehanizacije: 

Ova dva projekta razlog su zbog kojih je Proračun veći za još 600 tisuća kuna i sada iznosi oko 13 milijuna i 600 tisuća kuna, a što se tiče financijske podrške za ova dva projekta u pripremi skore realizacije… 

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 17. sjednice:

Skraćeni zapisnik
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika