Jednoglasno na sjednici Vijeća usvojen je Proračun Općine Sirač za iduću godinu. Proračun je planiran realno, iznosi oko 12 milijuna kuna i kroz ovaj financijski dokument obuhvaćeni su svi projekti čija je realizacija iz ove perspektive izvjesna. Predlagatelj, načelnik općine Igor Supan vodio je računa da se i u Proračunu za iduću godinu prepozna briga za sve kategorije stanovnika na području Sirača i pripadajućih naselja i sela. Proračunom su obuhvaćeni infrastrukturni projekti sigurni za realizaciju iduće godine, vrtić, djeca, mladi, obitelji i stariji, poduzetnici, obrtnici, udruge, Vatrogasna zajednica, odnosno kako pojašnjava načelnik Igor Supan:

 

Slijedom dinamike realizacije u koncept Proračuna za iduću godinu ugrađen je i projekt Zaželi:

 

Što se još od planiranih poslova i investicija može iščitati u Proračunu Općine Sirač za iduću godinu?

 

I kako naglašava ovom prilikom načelnik Općine Sirač, Igor Supan, u planu je:

 

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 9. sjednice:

Skraćeni zapisnik

 

Proračun Općine Sirač za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2022. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2022. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2022. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

 

VI. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
VI. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2022. godinu
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na 1. Izmjene financijskog plan za 2021. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2022. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada za 2022. godinu Javne ustanove Komus Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač