Na 15. sjednici Općinskog vijeća prihvaćene su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu s Obrazloženjem i Programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

U postupku donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač od 24.01.2022. godine pojedini ponuditelji su na osobni zahtjev, a po dobivenom odobrenju, prisustvovali sjednici te iznijeli svoje pritužbe i zahtjeve, koji će se uputiti Ministarstvu poljoprivrede na razmatranje i zatražiti pojašnjenje te uputu za postupanje.

Odluke donesene na sjednici su: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač, Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač, Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru te Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Sirač.

Povodom nadolazeće manifestacije "Dani šljiva i rakija u Siraču" donesena je Odluka o prigodnoj prodaji. 

 

Dokumenti s 15. sjednice:

Skraćeni zapisnik
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Sirač
Zaključak o donošenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač od 24.01.2022. godine
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Sirač
Odluka o prigodnoj prodaji (Dani šljiva i rakija 2022. godine)
Odluka o odobravanju kratkoročnog prekoračenja po poslovnom računu Općine Sirač