Na 18. sjednici Općinskog vijeća raspravljalo se o donošenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač od 24.01.2022. Naime, na 15. sjednici Općinskog Vijeća 07. srpnja 2022. donesen je zaključak da će se pisane pritužbe, zahtjevi i molbe uputiti ministarstvu na razmatranje i zatražiti pojašnjenje, te uputiti za daljnje postupanje, a po dobivenoj uputi ministarstva vijeće će donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude. Ministarstvu poljoprivrede upućen je putem e-maila zahtjev za pojašnjenje u kojem su dostavljene pritužbe, zamolbe i prijedlozi, no u primljenom odgovoru je bilo prilično nejasnoća i rasprave te je utvrđeno da je situacija kompleksna te da se rješavanje ovog pitanja prebaci na ministarstvo. Slijedom toga, donesena je Odluka o poništenju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač od 24.01.2022.

Sljedeća točka dnevnog reda bila je donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Donesena su i dva Zaključka – o pokretanju postupka za izradu akumulacije na vodotoku Bijela te o uvođenju potpore za obnovljive izvore energije u Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.

 

Dokumenti sa 18. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Zaključak o pokretanju postupka za izradu akumulacije na vodotoku Bijela
Zaključak o uvođenju potpore za obnovljive izvore energije u Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji