Sukladno ukazanoj potrebi te iz razloga hitnosti 15. sjednica Općinskog vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila. Vijećnici su odlučivali o jednoj točki dnevnog reda, a to je Odluka o pozajmici novčanih sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sirač. Po zaprimanju izjašnjavanja vijećnika donosi se navedena Odluka.

Skraćeni zapisnik
Odluka o pozajmici novčanih sredstava DVD-u Sirač