U prvom tromjesečju 2022., vijećnici su jednoglasno izglasali prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna Općine Sirač. Načelnik Igor Supan ukratko je obrazložio zbog kojih sve razloga je bilo potrebno donijeti prve izmjene i dopune ovogodišnjeg Proračuna:

 

Znamo zbog čega, a koliko iznosi prvi rebalans ovogodišnjeg općinskog Proračuna?

 

Dakle oko milijun kuna gore…

 

Među točkama Dnevnog reda 10. sjednice Općinskog vijeća održane u Hrvatskom domu u petak, 11. ožujka 2022. godine navečer bile su Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Lanara i osnivanju Industrijske zone Čelina.

 

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o cijeni, načinu i mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića u Siraču. Općina Sirač sufinancira predškolski odgoj i obrazovanje sukladno zakonskim propisima prema mjesečno dostavljanim zahtjevima i to do onog iznosa koji je predviđen u Proračunu Općine Sirač za tu proračunsku godinu. Nakon što su vijećnici jednoglasno glasali za, participacija roditelja s prebivalištem na području Općine Sirač za cjelodnevni boravak u Dječjem vrtiću u Siraču za prvo dijete iz obitelji je 500 kuna mjesečno, za drugo dijete iz obitelji 400, a za treće dijete iz obitelji, vrtić je besplatan. Cijene poludnevnog boravka u vrtiću su niže, a roditelj koji nema prebivalište na području Općine Sirač za boravak djeteta u Dječjem vrtiću u Siraču plaća 700 kuna mjesečno po djetetu.

Vijećnici su amenovali imenovanje Lidije Lukaš Dundović službenom osobom mjerodavnom za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Na sjednici je jednoglasno donesena Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Sirač. U Povjerenstvu su: Sofija Drašner, Mirko Knežević, Sandra Ivanović, Tomislav Petrušić i Denis Orčik. Odluka je donesena, a po stupanju na snagu…

 

…Što je u vremenima poput ovih iznimno važno, brzo i operativno djelovati i što veće poljoprivredne površine staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje:

 

A u to ime za veći standard seljaka, oživljavanje ruralnog područja u Hrvatskoj možemo nazdraviti rakijom siračkom, šljivovicom, a u nadi kako kaže načelnik Igor Supan:

 

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 10. sjednice:

Skraćeni zapisnik
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Odluka o o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sirač
Odluka o cijeni, načinu i mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sirač
Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Lanara
Odluka o osnivanju Industrijske zone Čelina
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za 2022. godinu
Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Sirač
Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Sirač
Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Sirač
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Ivan Brdar
Zaključak o nabavi automatskih vanjskih defibrilatora za područje Općine Sirač
Tired of losing? Then you haven't played Mostbet Bangladesh yet, because everyone wins here!