U četvrtak, 16. ožujka 2023. godine, održana je 23. sjednica Općinskog vijeća koju je sazvao predsjednik Branimir Miler. Skup je prošao u dobrom ozračju, otvorenim raspravama i jednoglasnom prihvaćanju prijedloga Odluka koje su se našle na Dnevnom redu. Prihvaćen je i prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna općine, a što je iniciralo ove prve izmjene i dopune Proračuna Sirača za 2023. pojasnio je načelnik Općine Igor Supan:

 

Dogovoreno je da se na sedam lokacija postave AVD uređaji?

 

Kako su se vijećnici izjasnili po pitanju zamolbe Udruge Nijemaca i Austrijanaca?!

 

Što se tiče prijedloga vijećnika Tomislava Petrušića, prijedlozi su se između ostalog odnosili na…

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 23. sjednice:

Skraćeni zapisnik
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2023. godinu
I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
Izmjena Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija ua područje Općine Sirač
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Sirač
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Sirač za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2022. godinu
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2022. godinu
Izvješće o provedbi agrotehničkih mjera za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2022. godinu
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH na području Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća za 2023. godinu
Zaključak o zamolbi Udruge Nijemaca i Austrijanaca Sirač
Zaključak o zamolbi za pomoć obitelji Latinović
Odluka o utvrđivanju lokacija za postavljanje AVD uređaja
Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine Sirač