18. svibnja 2023. godine održana je 26. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su vijećnici usvojili Odluku o ovogodišnjim dobitnicima Javnih priznanja:

 

Naglaske sa sjednice Općinskog vijeća prenosi načelnik Igor Supan:

 

Tako smo prije nekoliko dana izvijestili kako su se dvoje Francuza odlučili u Šibovcu graditi svoj novi dom:

 

Najavljeno učinjeno. Objavljeni su javni pozivi za stambeno zbrinjavanje, za poticanje gospodarstva i za potpore u poljoprivredi na području Općine Sirač. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na području Općine Sirač provodi se kroz tri mjere uz financijsku pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta i poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana na području Općine Sirač. Ukupan iznos sredstava za ovu namjenu u ovogodišnjem Proračunu općine je 19 tisuća i 910 eura.

Načelnik Općine Sirač Igor Supan objavio je Javni poziv za poticanje gospodarstva na području općine. Poticanje gospodarstva provodit će se kroz potpore Jačanja konkurentnosti poduzetnika, Razvoj poduzetničke infrastrukture, Stručnu i poduzetničku izobrazbu i Povećanje zapošljavanja. Za poticanje gospodarstva u Proračunu općine u ovoj godini osigurano je 19 tisuća 910 eura.

Potpore u poljoprivredi obuhvaćaju Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarske proizvodnje, edukaciju poljoprivrednika, osiguranje poljoprivrednih usjeva, nasada i stoke, trajne nasade i unapređenje plasmana vlastitih proizvoda. Za potpore u poljoprivredi u Proračunu Općine Sirač ove godine osigurano je 32 119 eura. Detaljne informacije o svakoj od potpora kao i obrasce zainteresirani prijavitelji mogu dobiti i preuzeti na našim web stranicama.

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 26. sjednice:

Skraćeni zapisnik

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu
Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Izvršenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu
Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2022. godinu
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom "Dana Općine Sirač 2023. godine"
Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sirač – k.č.br. 982/1 k.o. Pakrani
Odluka o pozajmici novčanih sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sirač
Zaključak o prigovoru Andrijane Zeman na održavanje groblja