Na 21. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 21. prosinca 2022. godine prihvaćen je Prijedlog Proračuna i Programi za 2023. godinu s projekcijama narednih godina. O Proračunu Općine Sirač usvojenom na ovoj sjednici, predlagatelj, načelnik Općine Sirač, Igor Supan:

 

Usvojena je analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2023. godinu.

Zvučni zapis: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 21. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Proračun Općine Sirač za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2023. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2023. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2023. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma d.o.o.
Odluka o prodaji zemljišta – kč.br. 980/3 k.o. Pakrani
Odluka o ukidanju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač