Izbori za članove vijeća 10 mjesnih odbora na području Općine Sirač održani su u nedjelju, 17. lipnja 2018. godine. U Siraču je birača bilo malo jer je i lista bila jedna zajednička, kandidata iz svih političkih stranaka. To je kandidacijska lista Općinske organizacije Sirač, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava, i Socijaldemokratske partije.

Odluka o objavi rezultata Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač

 

Za ovu zajedničku kandidacijsku listu za Vijeće Mjesnog odbora Kip nositelja Ivana Hala glasovalo je svih 10 birača koliko ih je pristupilo glasovanju u Mjesnom odboru Kip. Broj upisanih birača s pravom glasa u Mjesnom odboru Kipu je 134. Za zajedničku listu nositelja Franje Butkovića za Mjesni odbor Barica glasovalo je osam od upisanih 66 birača, a dva su listića bila nevažeća. Za zajedničku listu u Mjesnom odboru Bijela Borki nositelja Ivana Palca od upisanih 86, glasovala je pet birača koliko je a s liste u ovaj Mjesni odbor izabrano članova u sastav Vijeća mjesnog odbora. Na području Mjesnog odbora Pakrani od 116 birača za zajedničku listu nositelja Josipa Barona glasovalo je 13 birača, a jedan je listić bio nevažeći. Zajednička lista za Vijeće mjesnog odbora Pijanovo brdo nositeljice Vesne Baron dobila je podršku pet birača od upisanih 71-og birača. Za zajedničku listu nositeljice Dalije Penezić a za Mjesni odbor Grižina Japaga od 211 upisanog, glasovalo je 12 birača. Dva su listića bila nevažeća. Za zajedničku listu a za Vijeće Mjesnog odbora Orašje od 413 upisanih, glasovalo je 45 birača a dva su listića bila nevažeća. Nositelj ove liste je Irgen Krajcer. Za zajedničku listu Vijeća Mjesnog odbora Donji kraj od 502 birača glasovalo je 38 birača. Nositelj liste je Antonio Demeter. Za zajedničku listu Mjesnog odbora Miljanovac nositelja Ljubomira Kovačevića od 146 upisanih glasovala su 24 birača. Jedan listić bio je nevažeći. Za zajedničku kandidacijsku listu Općinske organizacije Sirač, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava, i Socijaldemokratske partije a za Mjesni odbor Šibovac od upisanih 194 birača glasovalo je 27 birača a šest listića bilo je nevažećih. Nositelj ove liste je Gordana Brezina. Nakon provedenih izbora za Vijeća Mjesnih odbora u Siraču i nakon objave rezultata slijedi dogovor o datumu konstituiranja Vijeća Mjesnih odbora.

 

Kandidacijske liste
Zbirne liste

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta
Rješenja o imenovanju biračkog odbora

 

Odluka o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač
Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za mjesne izbore
Objava
Obvezatne upute broj II
OMO-1
OMO-2
OMO-3
OMO-4
OMO-5
OMO-6
OMO-7
OMO-8
OMO-9
OMO-10