Sirač, 10.05.2023. u 12,25 

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine u Općini Sirač
Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća njemačke nacionalne manjine u Općini Sirač
Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Sirač

 


Sirač, 08.05.2023. u 07,00 

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine u Općini Sirač
Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća njemačke nacionalne manjine u Općini Sirač
Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Sirač

 


OIP Sirač ovim određuje biračka mjesta na području Općine Sirač:

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Sirač

 

Sirač, 17.04.2023. u 09,15

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sirač ovime objavljuje pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća nacionalnih manjima i zbirne liste kandidata za Općinu Sirač.

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u Općini Sirač

 


Odlukom Vlade RH raspisani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 07. svibnja 2023.

Na području Općine Sirač biraju se vijeća češke, njemačke i srpske nacionalne manjine.

 

Poveznica na odluku:

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2023/Manjinski%20izbori%202023/Odluka%20o%20raspisivanju%20izbora%20za%20%C4%8Dlanove%20vije%C4%87a%20nacionalnih%20manjina%20u%20jedinicama%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave.pdf

 

Ovime se pozivaju ovlašteni predlagači da sukladno Obvezatnim uputama broj M III (i na u njima sadržanim obveznim obrascima) dostave kandidature najkasnije do 15. travnja 2023 do 24:00 sata (Obvezatne upute broj M II)

 

Poveznica na Obvezatne upute broj M II:

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2023/Manjinski%20izbori%202023/Obvezatne%20upute/Obvezatne%20upute%20broj%20M%20II%20-%20redoslijed%20izbornih%20radnji%20i%20tijek%20rokova.pdf

 

Poveznica na Obvezatne upute broj M III:

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/3721

 

Sve dodatne informacije se mogu naći na

https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina-u-jedinicama-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-7-5-2023/3635

 

Kontakt Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sirač

oip.sirac@izbori.hr

Sofija Drašner: 098 240 186

Zvjezdana Drašner: 098 166 54 91


OIP Sirač će a radi zaprimanja prijedloga lista kandidata i kandidatura, imati dežurstva kako slijedi:

04.04.2023. – 07.04.2023. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati

08.04.2023. – 10.04.2023. u vremenu od 9,00 do 13,00 sati

11.04.2023. – 13.04.2023. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati

14.04.2023. u vremenu od 9,00 do 20,00 sati

15.04.2023. u vremenu od 9,00 do 24,00 sata

 

Kontakt Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sirač

oip.sirac@izbori.hr

Sofija Drašner: 098 240 186

Zvjezdana Drašner: 098 166 54 91