KUD Kamen Sirač i Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije organizirali su 19. ožujka 2011. u Hrvatskom domu u Siraču Susrete malih tamburaških sastava Županije. U programu je nastupilo deset tamburaških sastava kulturno-umjetničkih društava.

Uz domaćina – Male tamburaše KUD-a Kamen Sirač pod vodstvom Kristijana Matijaševića i Tamburaški sastav KUD-a Kamen Sirač pod vodstvom Darka Rendića nastupili su:

– KUU “Ivan Viteza Trnski” – Nova Rača

– KUD “Bjelovar” – Bjelovar

– Tamburaški sastav KUD-a “Slavko Kolar” – Palešnik

– Tamburaški sastav “Lipa” KUD-a “Sloga” – Miklouš

– KUD “Palična” – Severin

– HORKUD “Golub” – Bjelovar

– KUD “Sloga” – Velika Pisanica

– KUD “Mato Lovrak – Veliki Grđevac