Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije i KUD Kamen Sirač organizirali su 3. Smotru malih vokalnih sastava Bjelovarsko-bilogorske županije, koja se održala u Hrvatskom domu u Siraču u subotu 14. ožujka u 18 sati. Nastupilo je 10 vokalnih sastava:

– Treća dob, KKU Ivan Vitez Trnski Nova Rača

– L’jepe Mare, KUD Veliko Trojstvo

– Ženska vokalna skupina KUD-a Kamen Sirač

– KUD Graničar Garešnica, pjevačka skupina Hrvatska žena

– KUD Graničar, vokalna sekcija Čazma

– Holubička Daruvar

– Pjevačka skupina KUD-a Mate Lovrak Veliki Grđevac

– Vokalni sastav HKUD-a Lahor Daruvar

– Garešnički kulturni centar, vokalni sastav Međuvođe Garešnica

– Mješoviti vokalni sastav KUD-a Čazma