Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Općina Sirač započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu. Uz nacrt prijedloga, Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač čine i njegovi sastavni programi:

  • Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
  • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2017. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2017. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
  • Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu 
  • Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

Na postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zajedno s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu dostavlja se i Obrazloženje istih.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. prosinca 2017. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu, putem OBRASCA sudjelovanja javnosti u postupku savjetovanja.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izrade izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom  javnošću, te prihvaćanja ili odbijanja prijedloga i mišljenja, nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu sa Obrazloženjem i svim Programima uputit će se na donošenje Općinskom vijeću Općine Sirač.

 

NACRT PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA:

I. izmjene i dopune Proračuna 2017.
Obrazloženje
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2017. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju