U utorak, 8. lipnja 2021. godine, u Hrvatskom domu u Siraču održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Sirač. Za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Branimir Miler, a za zamjenika predsjednika, također jednoglasno izabran je Tomislav Petrušić.

Većinu u Vijeću čine šest vijećnika iz DHSS-a, dva vijećnika su s Nezavisne liste Damira Bajsa, a jedan iz HDZ-a.

U Općini Sirač neće biti dopunskih izbora za manjine jer je zadovoljena manjinska kvota već u prvom krugu lokalnih izbora. Na sjednici su verificirani mandati, a vijećnici su položili prisegu.

Dnevni red sjednice dopunjen je točkama za formiranje komisija i Odbora Općinskog vijeća. Na konstituirajućoj sjednici Igor Supan prisegnuo je za općinskog načelnika.

U pripremi je uskoro nova sjednica Vijeća zbog rebalansa Proračuna radi realizacije projekata.

 

Tekst: Radio Daruvar
Fotografije: Igor Supan 

 

Dokumenti s konstituirajuće sjednice:

Skraćeni zapisnik
Odluka o imenovanju Mandatnog povjerenstva
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o imenovanju Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik
Odluka o izboru Odbora za financije i proračun
Odluka o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
Odluka o izboru Komisije za odlikovanja i priznanja
Odluka o izboru Komisije za predstavke i žalbe