U Osnovnoj školi Sirač potpisan je Ugovor o nabavi projektno tehničke dokumentacije za projekt “Dogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Siraču”. Ugovor je u ime Bjelovarsko-bilogorske županije sa Zajednicom ponuditelja (predstavnicima Daing d.o.o. Daruvar, Breber-Projekt d.o.o., Daruvar, GEO MS j.d.o.o. Daruvar, Energo-ING d.o.o., Dežanovac) potpisao župan Marko Marušić. U školi u Siraču je 117 osnovaca u ovoj školskoj godini, a u vrtiću su 33 vrtićanca. Realizacija projekta koji u svim provedbenim fazama treba biti gotov do kraja iduće godine ima veliko značenje za djecu, zaposlenike škole i vrtića, roditelje, planove demografske obnove, uštede u lokalnoj samoupravi i za posebnost općine i županije po jedinstvenoj-obrazovno odgojnoj ustanovi, gdje su dva sustava obrazovanja, vrtić i škola u Siraču, povezana. O projektu prilikom potpisivanja Ugovora župan Marko Marušić je istaknuo:

Projekt je vrijedan oko 930 tisuća eura:

BBŽ je važan oslonac u realizaciji projekata za bolji standard rada s djecom i osiguravanje uvjeta u kojima se djeca odgajaju i obrazuju:

U prilog ovoj projektnoj aktivnosti, kako je dodala pročelnica županijskog Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Andrea Prugovečki Klepac, nakon potpisivanja Ugovora slijedi nabava projektno-tehničke dokumentacije, potom ishođenje svih potrebnih dozvola te nova javna nabava za same radove. Projektna dokumentacija treba biti gotova do kraja ove godine, istaknuo je u ime Dainga Mladen Knežević. Sam projekt po realizaciji rezultirat će i uštedama jer sada općina izdvaja iz Proračuna sredstva za smještaj djece u jasličkim skupinama u daruvarskim vrtićima.

Načelnik Igor Supan je podsjetio na ispunjavanje obećanja župana od prije nekoliko godina, o dobroj koordinaciji i suradnji lokalnih s regionalnom samoupravom, a što se i kroz ovaj projekt potvrđuje:

Na odličnu suradnju odgojno-obrazovnih ustanova u Siraču s osnivačem Bjelovarsko-bilogorskom županijom ukazala je ravnateljica Marija Pavičić:

Posebnost odgojno-obrazovne ustanove u Siraču istaknula je pročelnica Andrea Prugovečki Klepac:

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar
Fotografije: Radio Daruvar, MojPortal.hr