Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća održane 19. srpnja 2018. dopunjen je dvjema točkama koje se odnose na izvješće o rezultatima provedenih izbora za Vijeća mjesnih odbora i za rješavanje lokacije prema prijedlogu i za potrebe Udruge Austrijanaca i Nijemaca u Siraču. Vijećnici su prihvatili drugi rebalans ovogodišnjeg Proračuna. Rebalans je obrazložio načelnik općine Sirač Branimir Miler:

 

Što znači:

 

Projekcija ovogodišnjeg Proračuna sa sedam i pol, rebalansom je povećana na više od 10 milijuna kuna. Uz već spomenute projekte rebalansom su obuhvaćeni:

 

U izmjenama i dopunama ovogodišnjeg Proračuna uključena je i turistička infrastruktura:

 

Rebalansom je obuhvaćena i nerazvrstana cesta prema Lukaču:

 

Zbog kojih će se natječaj poništiti i raspisati novi s financijskom konstrukcijom prema projektantskom prijedlogu u iznosu, kako smo čuli od 282 tisuće kuna s PDV-om. U prometnoj infrastrukturi slijedom rebalansa Općina Sirač ide još u posao:

 

To je ukratko obrazloženje rebalansa najavom predstojećih poslovnih aktivnosti u Općini Sirač. Na sinoćnjoj sjednici vijećnici su odlučili da se za prodaju komorne sušare oglasi novi natječaj, a cijena umanji za 10 posto. Stigle su ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu općine na području Velikih Bastaja i Blatne. Ponude su prihvaćene uz definiranjem uvjeta. Što se tiče gospodarenja ribolovnim područjem Općina potražuje pismenu potvrdu dosadašnjeg korisnika da je ribolovno područje u vlasništvu općine. Odobren je Zahtjev Vatrogasne zajednice za rješavanje imovinsko pravnih odnosa da se Vatrogasni prostor u Šibovcu prenese na DVD Šibovac definiranjem uvjeta predviđanjem mogućnosti. Što se tiče Odluke o prodaji zemljišta i zakonskim odredbama radi se o prostoru Poduzetničke zone za koju su vijećnici na sinoćnjoj sjednici dali ovlasti načelniku da riješi otvorena pitanja uz obavezu informiranja o tijeku postupka:

 

Na sinoćnjoj sjednici izabran je Savjet mladih.

U pitanjima i odgovorima predsjednik Vijeća Stjepan Juraić izrazio je nezadovoljstvo iz više razloga Odlukom Organizacijskog odbora o promjeni lokacije za održavanje manifestacije Dani šljiva i rakija u Siraču:

 

Poduzimanje koraka u organizaciji manifestacije nužno je zbog vremenskih prilika koje sav uloženi trud mogu upropastiti. Jedno od rješenja je postavljanje šatora što je i za utemeljitelje manifestacije neupitno. Upitna je samo promjena lokacije iz centra u park kod škole:

 

Vezano uz promjenu lokacije manifestacije predsjednik Vijeća Općine Sirač Stjepan Juraić zaključio je:

 

Odluku je donio Organizacijski odbor manifestacije koji ne želi mijenjati odluku, prenio je vijećnicima na sjednici načelnik općine Branimir Miler istaknuvši:

 

Priprema Dana šljiva i rakija u Siraču u punom je jeku.

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 9. sjednice:

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2018. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2018. godinu
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2018. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
Izmjene Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju komorne sušare
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u Velikim Bastajima
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju zemljišta Blatna
Odluka o prijenosu vlasništva Vatrogasnog doma Šibovac DVD-u Šibovac
Odluka o poništenju odluke o prodaji zemljišta
Odluka o ukidanju Odluke o davanju na gospodarenje ribolovnim područjem
Odluka o otkupu zemljišta za Poduzetničku zonu Lanara
Odluka o otkupu zemljišta za postavljanje spomen ploče
Odluka o objavi rezultata izbora za članove Savjeta mladih
Odluka o prigodnoj prodaji (Dani šljiva i rakija 2018.)