Na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. svibnja donesen je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. do 2022. godine te Odluka o načinu pružanja i dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač.

Pravo na trajno korištenje mjesnog doma u Šibovcu dobila je Češka beseda Šibovac:

 

Načelnik Općine Sirač, Branimir Miler nadalje objašnjava kako je tom prilikom donešena i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora:

 

Pored ovih Odluka, odobren je i zahtjev Udruzi Nijemaca i Austrijanaca Sirač za postavljanje spomen-ploče:

 

Branimir Miler dotaknuo se i problema željezničkog prometa:

 

Pomalo ogorčen, Miler zaključuje:

 

Uz ovaj nazovi željeznički promet, Sirač ima problem i s Poštom, jer:

 

Pošta kaže Miler postoji 124 godine, a sada je upitan njen ostanak:

 

Miler zaključuje:

 

No bez obzira na ove egzistencijalne probleme, Općina Sirač priprema se i proslava Dana Općine koja se obilježava 30.svibnja.

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti sa 6. sjednice:

 

Skraćeni zapisnik
Plan gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. do 2022. godine
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. do 2022. godine
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač
Odluka o davanju na trajno korištenje mjesnog doma u Šibovcu Češkoj besedi Šibovac
Odluka o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač
Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za mjesne izbore
Odluka o određivanju iznosa naknade za rad članovima Izbornog povjerenstva i biračkih odbora
Odluka o prodaji suvlasničkog udjela na nekretnini u Velikim Bastajima kč.br. 308/1
Odluka o prodaji zemljišta – kč.br. 2786, 2769 k.o. Sirač (Blatna)
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma d.o.o.
Odluka o postavljanju spomen ploče
Odluka o prodaji zemljišta Horvatu d.o.o.
Odluka o dodjeli priznanja i odlikovanja
Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu