5. sjednica Općinskog vijeća održana je 01.03.2018. Načelnik Branimir Miler obrazlažio je zašto predložen prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna?

Prijedlog prvog rebalansa ovogodišnjeg Proračuna općine iniciran je radi nabave kombi vozila za prijevoz ljudi i opreme na kompletnom području općine. Kada je riječ o sjednicama Vijeća u Siraču, višegodišnja je praksa da članovi predstavničkog tijela zajedno s predstavnicima općinske izvršne vlasti detaljno i analitički češljaju Odluke prije njihovog usvajanja, jer kako pojašnjava načelnik Općine Branimir Miler:

Što se tiče Izmjena i dopuna Statuta Općine i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sirač, radi se o usklađivanju sa Zakonom, odnosno:

Poslovi komunalne djelatnosti javne rasvjete povjereni su Elektri HEP distribuciji. Slijedom odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta Ugovori su potpisani s vlasnicima tvrtki Karlović, Krajcer, Demi i Rambousek. Vezano uz odluku o povjeravanju zimske službe potpisat će se jedan Ugovor. Vijećnici su donijeli Odluku o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta jer se i nakon što je cijena prepolovljena na natječaj nitko nije javio. Natječaj za prodaju komornog sustava objavit će se na nacionalnoj razini. Među točkama Dnevnog reda sjednice Vijeća u Siraču bila je i Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač, evo zašto?

Što se može poduzeti u situaciji poput ove?

 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo mladih načelniku općine tako da preko svojih članova može idejno i operativno sudjelovat u kreiranju javne politike općine:

Vijećnici su otvorili i pitanje školskog prijevoza iz razloga što raspored prijevoza učenika nije usklađen s rasporedom u školama.

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 5. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Ispravak Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Ispravak Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
Prve izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2018. godinu
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Sirač
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sirač
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba
Odluka o poništenju javnog natječaja – zemljište Blatna
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju komorne sušare
Odluka o poništenju javnog poziva – Savjet mladih
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Odluka o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2018.-2021. godine