Vijećnici su na 4. sjednici Općinskog vijeća prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci ove godine. U kojem postotku je izvršen Proračun u prvih šest mjeseci, predočit će načelnik Sirača Igor Supan:

 

Već smo govorili o kašnjenju uplata po europskim projektima što se ogleda u spomenutom manjku u izvršenju Proračuna općine na presjeku godine. Kako smo čuli situacija se s uplatama koje su ušle u redovnu željenu i očekivanu dinamiku stabilizirala se od srpnja:

 

Kao i sve druge Odluke predložene Dnevnim redom sjednice, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine:

 

Vezano za imenovanje predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma, i ova točka nadovezala se s prošle sjednice:

 

Sva tri zahtjeva po različitim pitanjima vijećnici su odobrili:

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

 

Dokumenti s 4. sjednice:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač
Odluka o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika
Odluka o prodaji poslovnog prostora u Siraču, Krešimirova ulica 8
Odluka o prodaji zemljišta – kč.br. 144/2 k.o. Sirač
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama Javne ustanove KOMUS
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade – Deming d.o.o.
Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije – Marija Pajtl
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma d.o.o.