Dvije sjednice u jednom vijećničkom okupljanju organizirane su 10. prosinca 2013. godine. Koncizno, dinamično i uz pružena objašnjenja tamo gdje su i zatražena,  angažirane je vijećnike kroz obje sjednice proveo predsjednik Vijeća, Stjepan Juraić: Drugi rebalans proračuna dobio je jednoglasnu vijećničku potporu. Što se u postizanju ravnoteže prihodovne s rashodovnom stavkom izmjenama ovogodišnjeg Proračuna općine Sirač mijenja, objasnio je načelnik Branimir Miler:

 

Došlo je do promjena i u socijalnim davanjima, ali u korist korisnika socijalnih programa. Sirač je među rijetkim općinama gdje je na ovoj sjednici Vijeća raspoređen višak prihoda iz prethodne godine…

 

Prema prijedlogu Proračuna općine Sirač za iduću 2014. godinu, a kako je za Radio Daruvar istaknuo načelnik Branimir Miler, planirano je…

 

Na ovim sjednicama prihvaćena je i Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. Karlović i Krajcer podijelit će djelatnosti održavanja prometnica u zimskim uvjetima na području općine, strankama će u drugom polugodištu biti isplaćeno 7.260 kuna uz napomenu da je iznos za vijećnice veći 10 posto. Vijeće je izabralo člana Povjerenstva za provedbu zakona o poljoprivrednom zemljištu, a sve Odluke vezane za stipendiranje su objedinjene i usvojene uz napomenu da se svaki specifičan slučaj rješava po ranije utvrđenim kriterijima. Vijećnici su imenovali svoje predstavnike u nadzornom odboru Darkoma i u upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe Daruvar.

(Irena Ivanović-Lasta – Radio Daruvar)

 

Dokumenti sa 4. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Rebalans proračuna 2013.
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2013. – rebalans
Odluka o raspodjeli viška prihoda iz prethodne godine
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba
Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
Odluka o imenovanju člana u povjerenstva za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Odluka o dodjeli stipendija
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2007/08
Odluka o prihvaćanju Izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008/09
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2009/10
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2010/11
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2011/12
Odluka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2012/13
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture 2013.
Izmjene i dopune programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.
Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2013.
Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013.
Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu 2013.
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.
Zaključak o prihvaćanju izvješća o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma
Zaključak o prihvaćanju izvješća o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Upavno vijeće Javne vatrogasne postrojbe

 

Dokumenti sa 5. sjednice:

Skraćeni zapisnik
Proračun za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Sirač za 2014. godinu
Odluka o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2014. godinu
Program gradnje komunalne infrastrukture 2014.
Program javnih potreba u kulturi za 2014.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.
Program javnih potreba u sportu za 2014.
Program održavanja komunalne infrastrukture 2014.
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika