16. ožujka 2021. godine održana je 37. sjednica općinskog Vijeća Općine Sirač, posljednja u ovom sazivu prije lokalnih izbora u svibnju. Vijećnici na ovoj sjednici prihvatili su jednoglasno sve Odluke pa tako i prijedlog izmjene i dopune Statuta Općine Sirač u skladu s novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Jednoglasno su prihvaćene, Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sirač i Nacrt izvješća o stanju u prostoru Općine za razdoblje od 2015. do2019. godine. Vezano uz Program poticanja gospodarstva sredstva su u odnosu na Plan povećana. Odluku je pojasnio predlagatelj, načelnik Branimir Miler:

 

Općina Sirač je od prošle godine aktivirala Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji koji nastavlja provoditi i u ovoj godini. Konkretno poticaji iz Proračuna općine za ovu namjenu su:

 

Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno Izvješće o stanju i Plan zaštite od požara za prošlu i ovu godinu kao i analiza sustava Civilne zaštite za prošlu i ovu godinu.

 

Osim odlučivanja bilo je vremena i za razgovor vijećnika ovog saziva Općinskog vijeća Općine Sirač:

 

 

Tekst i zvučni zapisi: Radio Daruvar

Dokumenti s 37. sjednice:

Skraćeni zapisnik

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta Općine Sirač
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sirač
Izvješće o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine
Odluka o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine
Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbeog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sirač za 2020. godinu
Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za RH na području Općine Sirač za 2021. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Odluka o prodaji zemljišta – kč.br. 2298 i 2299 k.o. Sirač
Odluka o prodaji zemljišta – kč.br. 10/3 k.o. Doljani
Zaključak o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti Komus Sirač